Myelom-Gruppe Rhein-Main

En son değişiklik yapılan: 12 Ocak 2013

Halkla İlişkilerin Kullanımı

Giriş

Halkla ilişkiler veya medya ile çalışma, size veya organizasyonunuza ulaşmak istediğiniz gruplarla iletişiminizi geliştirmeniz için yardımcı olabilir.

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla İlişkiler Kuruluşuna göre halkla ilişkiler unvanla ilgilidir. Ne yaptığınızın, ne söylediğinizin ve diğerlerinin sizin hakkınızda ne söylediğinin bir sonucudur.

Halkla İlişkiler uygulaması fikir ve davranışları etkileme ve destekleme ve anlayış kazanma amacıyla unvan arayan disiplindir. Bir organizasyon ve onun halkı arasında ortak anlayış ve iyi niyeti sürdürmek için planlanmış ve güçlendirilmiş bir çabadır.

Halkla İlişkileri nasıl kullanabilirsiniz?

Halkla ilişkiler yoluyla medyayla çalışarak, kamuyu bilgilendirebilir ve karar vermeyi etkileyebilirsiniz. Halkla ilişkiler size yardım için önemli bir araçtır:

 • Miyelom hakkında haberdarlığı artırmak
 • Miyelom ve son tedavileri hakkında hastalar ve ailelerine bilgi sağlamak
 • Organizasyonunuz ve ne yaptığı hakkında haberdarlığı artırmak
 • Fikirlerinizi halka ulaştırarak bir fikir veya düşünceye destek kurabilir.
 • Hükümet ve düzenleyicilerin karar verme süreçlerini veya politikalarını doğrudan etkileyebilir.
üst

Myeloma Euronet aşağıdaki hedeflere ulaşmak için bir takım halkla ilişkiler aktivitesi üzerinde çalışmaktadır:

 • genel kamuya ve belirli hedef gruplara multipl miyelom hakkında bilgi sağlamak (hastalar, aileleri ve arkadaşları, hasta grupları, doktorlar ve bu alanda çalışan sağlık görevlileri).
 • bu hastalık hakkındaki bilgi düzeyini geliştirmek
 • hastalıktan etkilenenlerin endişelerini anlamayı geliştirmek
 • hastalıktan etkilenenler ve ailelerini teşhis ve tedavinin olası en uygun yöntemlerle yapılmasına çalışmak ve hastalık için daha fazla yoğun araştırmayı ilerletmek ve bu tutumla fikir liderleri ve karar vericileri etkilemek için çaba sarf etmek adına cesaretlendirmek

Halkla ilişkiler idaresi için bir çok yol vardır:

 • İlgiyi belirli bir konuya yöneltmek ve konuyu vurgulamak için Halkla İlişkiler Kampanyası yürütmek
 • Haber değerindeki bilgiyi ulaşmak istediğiniz medya seyircisine götüren basın bildirimleri yazmak
 • Medya tarafından yaptığınız iş, görüşleriniz veya yapmakta olduğunuz herhangi etkinliği vurgulamak için röportaja tabi tutulmak

Halkla ilişkiler hakkında bilgiyi nasıl alabileceğinizi bulmak , etkin bir halkla ilişkiler kampanyasının nasıl yürütüleceği hakkında birkaç yararlı öneri almak ve muhabirlerle nasıl etkin olarak iletişim kuracağınızı öğrenmek için buraya tıklayınız. Basın bildiriminin nasıl yazılacağı hakkında bilgi için buraya tıklayınız.