Myelom-Gruppe Rhein-Main

En son değişiklik yapılan: 12 Ocak 2013

Bifosfonatlar ile tedavi

Hastalarca karşılaşılan ve sonunda multipl miyelom hastalarına teşhis konmasına sebep olan en sık semptomlardan biri, özellikle belkemiği ve nervürdeki kemik ağrısı oluşumudur. Ağrı kemik materyalinin sırayla miyelom hücreleri tarafından yok edilmesi yüzünden olur. Bifosfonatlar multipl miyelomun tedavisinin standart parçalarındandır. Kemik-yok eden süreci yavaşlatabilirler.

Miyelom hücreleri kemik yok edici etkinliği (osteoklastlar) düzenleyen hücrelerin aktivitelerini uyaran faktörleri üretir ve artan kemik rezorpsiyonuna sebep olur. Bölgesel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir ki bu miyelom hücrelerinin bulunduğu alanlarda kemik rezorpsiyonunun daha çok göze çarptığı anlamına gelir. Bu başlıca tüm belkemiğine, leğen kemiği ve leğen kemiği kemerine, ayrıca kranyal kemiklere omuzlara ve göğüs kafesine etki eder. Bifosfonatlarla tedavinin amacı, osteoklastların aşırı etkinliğini sınırlamaktır. Tedavi edilen hastalar çoğunlukla kemiklerde dikkate değer ağrı azalışı yaşarlar.

Bifosfonatlar oldukça güvenli ilaçlar. Fakat, gribal semptomlara sebep olabilir ve ilk kez kullanıldıklarında kemik ağrılarında geçici artışa bile neden olabilirler. Tüm Bifosfonatlar hızlı aşılandıklarında (verildiklerinde) böbrek sorunlarına neden olabilirler. Bu konuda uzun dönem çalışmaları yokluğuna karşın, miyelom hastaları için, düzenli esaslarla böbrek fonksiyonları izlenerek, bifosfonatlarla hayat boyu tedavi tavsiye edilir.

Bifosfonatlar kemiğin daha ileri düzeyde tahribatını önlüyor olabilir, fakat varolan hasarın gerilemesine sebep olmaz. Bu konuda hiçbir çalışma olmamasına rağmen, bazı doktorlar hastalarını önleyici bir ölçüt olarak miyelomun erken evrelerinde bile bifosfonatlarla tedavi ederler. Laboratuar çalışmaları bifosfonatların miyelom hücrelerini yok edebildiğini göstermiştir.

Zaman bifosfonatlarla tedavi edilen hastalarda zaman osteonekrozun semptomları meydana gelebilir. Bu çenedeki kemiğin yok olmasıdır. Sonuçlar, ağrı, dişlerin kaybı, serbest-uzanan kemik dokularının keskinleşen kenarları ve kemiğin küçük parçalarının kopması olabilir. Başlangıç semptomları, çoğunlukla, şişlik, uyuşukluk hissi ve ağrıdır. Ağız cerrahisi operasyonlarıyla, iyileşme süreci ciddi ölçüde bozulabilir. Buraya kadar, bifosfonat çeşitlerinin rol oynayıp oynamadığı ve diğer faktörlerin (örneğin radyasyon, diğer ilaçlar, dişler için ön tedavi) etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir.

Bu sorular açıklanana kadar, miyelom hastalarına uygunsa diş doktorlarını bifosfonat tedavileri hakkında bilgilendirmeleri tavsiye edilmektedir. Özetlenen sorunların meydana gelmesi durumunda, tedavi iki veya dört ay süresinde kesilmelidir. Çene bölgesindeki tehdit edici enfeksiyonlar için antibiyotik kullanılması önerilmektedir.