Myelom-Gruppe Rhein-Main

En son değişiklik yapılan: 12 Ocak 2013

Semptomlar

Hastalığın başlangıcında çoğu hastalar herhangi semptomla karşılaşmaz. Hastalık ilerledikçe, fiziksel zindelikte azalma, sarhoşluk, aşırı yorgunluk, halsizlik, az sıklıkta iştahta azalma, mide bulantısı, kusma ve kilo kaybı gibi tipik olmayan semptomlar meydana gelir. Organ sistemleriyle tanımlanan aşağıdaki semptomlar hastalığın ilerlemiş evrelerinin komplikasyonlarıdır. Daha iyi anlayabilmek için lütfen önce "Multipl miyelom nedir?" sayfasını okuyunuz.

  • Kemik ağrısı sık sık yavaşça başlar ve zamanla artar. Omurgadaki, nervür veya uzun tüp kemiklerdeki kemik çatlaklarında kuvvetli ve şiddetli ağrılar tipiktir.
  • Sırt ve bel omurlarının ağrıları sık sık ön sıradadır.
  • Birkaç santimetre boy kısalması sık sık gözlenir. Bunun sebebi omurların batışıdır.
  • Osteolizden (kemik parçalanması) kaynaklanan kandaki yüksek kalsiyum değeri, idrardan kalsiyum atılmasının artışına sebep olur, idrar miktarı artar ve vücudun susuz kalma riski ortaya çıkar. Yüksek kalsiyum düzeyi ayrıca daha fazla su kaybıyla sonuçlanan mide bulantısı ve kusmaya sebep olur.
  • Hastaların aşağı yukarı %20 sinin azalan böbrek fonksiyonlarının sebebinin renal tüplerdeki hasar olduğu tahmin edilmektedir.
  • Kan sayımındaki değişikliklerin sonucu olan şikayetlerin boyutu bozulmuş plazma hücrelerine göre değişir. Alyuvar hücrelerinin olgunlaşması bozulan ilk faktördür. Kansızlık semptomları solgunluk, halsizlik, aşırı yorgunluk, başağrısı ve özellikle fiziksel çaba esnasındaki nefes darlığıdır.
  • Hastalık ilerlerken, lökosit (akyuvarlar) ve trombosit (kan trombositleri) değerlerinde düşüş meydana gelebilir. Düşük lökosit değeri enfeksiyona karşı hassasiyeti artırır.
  • Hastaların aşağı yukarı %20-25’i yenilenen, ağırlıklı olarak bakteriyel enfeksiyonlardan sıkıntı çekerler. Hastalığın erken evrelerinde, solunum yolları enfeksiyonlarına çok rastlanır. İdrar yolları enfeksiyonları hastalığın ileri evrelerindeki tipik komplikasyondur.
  • Trombosit eksikliği kanama eğiliminde artışa sebep olur. Burun kanamaları veya kadınların adet kanamaları bunların tipik çeşitleridir.
  • Yalnızca çok az sayıda hasta sinir sisteminde patolojik değişiklikler yaşar. Kol ve bacaklardaki uzun sinirler etkilenirse, uç noktalarda şiddetli ağrılar ve his kaybı meydana gelebilir. Nadir durumlarda ve hastalığın gidişatı uzun sürdüğünde ters semptom felç, his kaybı ve kendini tutamama ile sonuçlanabilir.