Myelom-Gruppe Rhein-Main

En son değişiklik yapılan: 12 Ocak 2013

Kemoterapi

Kematerapi ajanlar tümör hücrelerinin büyümesini engelleyen maddelerdir. Acil terapi gerektiren kötü huyların aksine, multipl miyelom teşhisi mutlaka acil kemoterapi gidişatını doğrulamaz. Bununla birlikte, kemoterapi elbette başlatılmalıdır.

  • fiziksel zindelikte azalma, aşırı yorgunluk, kilo kaybı veya kemik ağrıları gibi semptomlar meydana gelmişse,
  • böbrek fonksiyonlarında sınırlanmaya kanıt varsa,
  • belirlenmiş hiperkalkemi oluşumu (kanda yüksek kalsiyum düzeyi) veya
  • artan kansızlık işaretleri varsa .

Özgün sitostatik ajanları (hücre büyümesini engelleyen ilaçlar=kemoterapi ajanlar) sözde alkilleyici ajanlar, multipl miyelomun tedavisinde özellikle etkilidir. Bazı durumlarda, melphalan veya siklofosfamid gibi alkilleyici ajanlar,kortizon ilaçlarıyla birleştirilir.

Kemoterapinin çok sık görülen yan etkileri mide bulantısı ve kusmadır. Diğer mümkün yan etkiler, kansızlık, mukoza zarı iltihaplanmaları, saç kaybı, sinir sistemi hasarı ve kilo artışıdır. Bu yan etkilerin çoğu yalnızca kemoterapi tedavisi periyodunda meydana gelir.

Doktorunuz size kemoterapi tedaviniz için hangi ilaçların ve kombinasyonların dikkate alınacağını tavsiye edecektir.