Myelom-Gruppe Rhein-Main

Data ostatniej modyfikacji: 12 stycznia 2013 roku

Zwrot kosztów leczenia

Systemy służby zdrowia poszczególnych krajów europejskich różnią się od siebie. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z informacjami na temat danego systemu w krajowej witrynie internetowej.

W wielu krajach badania chorych, u których podejrzewa się raka, leczenie i opieka nad chorymi są bardzo drogie. Nie zawsze wiadomo, jakie koszty leczenia są pokrywane lub zwracane przez państwo. Ponadto oprócz tych kosztów „bezpośrednich” często trzeba również pokryć koszty „pośrednie” za transport, pomoc w domu, opiekę, konsultacje, pomoc medyczną itd. ZUS i NFZ mogą nie chcieć pokryć lub zwrócić pełnych kosztów tego typu, a to z kolei może utrudnić życie ze szpiczakiem oraz przysporzyć wiele stresów z powodu problemów finansowych wynikających z takiej sytuacji.

Pacjenci powinni skontaktować się z ZUS-em lub NFZ-em w celu uzyskania informacji, jakie koszty bezpośrednie lub pośrednie pokrywają te instytucje z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, co robić w przypadku, gdy trzeba zapłacić za świadczenia, oraz w jakich przypadkach są zwracane koszty leczenia. Informacje na temat pokrywania i zwrotu kosztów można także uzyskać w centrach doradztwa. Niektóre organizacje do walki z rakiem mogą zaoferować chorym wsparcie finansowe lub chociaż udzielić przydatnych informacji i porad. Mogą nawet pomóc przy ubieganiu się o określone świadczenia.

Jeśli nie mają Państwo ubezpieczenia zdrowotnego, mogą skontaktować się Państwo z centrum informacji publicznej, na przykład z centrum doradztwa, aby uzyskać informacje i porady, jak najlepiej radzić sobie w takiej sytuacji. Instytucje tego typu mogą nawet świadczyć usługi doradztwa prawnego.

Jeśli chcesz mieć swój udział w zmienianiu sytuacji politycznej i prawnej związanej ze zwrotem kosztów leczenia raka, kliknij tutaj.