Myelom-Gruppe Rhein-Main

Data ostatniej modyfikacji: 12 stycznia 2013 roku

Jak napisać informację prasową?

Wprowadzenie

Poprawnie napisana i zaprezentowana informacja prasowa może być doskonałą metodą przekazania informacji w mediach osobom, do których jest ona skierowana. Informacja taka musi zawierać przydatne, dokładne, interesujące, jasne i zwięzłe dane. Jednak to nie wszystko. Istnieje wiele innych zasad i zaleceń, dzięki którym można zwiększyć skuteczność informacji prasowej i prawdopodobieństwo, że zostanie ona opublikowana.

Jak napisać informację prasową — wskazówki

 • Przygotowując treść informacji prasowej, najważniejsze jest odpowiedzenie sobie na pytania: "do kogo?", "co?", "gdzie?", "dlaczego?" oraz "jak?".
 • Informację prasową należy pisać na papierze firmowym formatu A4. Należy trzymać się uzgodnionej formy i stosować podwójne odstępy między wierszami. Informacja musi zmieścić się na jednej lub maksymalnie dwóch stronach.
 • Na górze strony należy dodać tytuł "Informacja prasowa" i datę. Tytuł i data powinny być pisane pogrubioną czcionką lub dużymi literami oraz zawierać informację o miejscu publikacji, np. Warszawa, 25 grudnia 2007 roku.
 • Tytuł powinien być chwytliwy. Musi on zwrócić uwagę dziennikarza, np. „Przełom w zbiórce pieniędzy na badania”. Trzeba jednak pamiętać, że musi on być rzeczowy, a nie żartobliwy.
 • Pierwsze zdanie powinno bezpośrednio informować o osobie, problemie, czasie lub miejscu. Powinno mówić o tym, co się dzieje, jaka jest waga przekazywanych informacji i zaczynać się od nazwy grupy, np. „…Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka jest oburzone decyzją Ministerstwa Zdrowia o odrzuceniu leczenia A, które mogło ocalić życie chorych na szpiczaka”.
 • Zdania powinny być krótkie i treściwe.
 • Warto wykorzystać cytat wybitnej osoby lub osób.
 • Informacja prasowa powinna mieć nie więcej niż 200–300 słów. Nie zapomnij podać informacji o liczbie słów na końcu artykułu.
 • Pamiętaj, aby podać dane kontaktowe własne lub organizacji.
 • Informacji prasowych nie należy wysyłać bez uzgodnienia. Wysłanie informacji należy zawsze poprzedzić telefonem do adresata. Po wysłaniu wiadomości należy jeszcze raz zadzwonić do adresata.
 • Jeśli to możliwe, do informacji należy dołączyć zdjęcia lub inne ilustracje. Dobre obrazy zwiększają szansę na publikację.
 • Podaj informacje dodatkowe i uwagi dla redaktorów. Osoby redagujące najnowsze wiadomości mogą nie znać problematyki związanej ze szpiczakiem lub danej organizacji.