Myelom-Gruppe Rhein-Main

Data ostatniej modyfikacji: 12 stycznia 2013 roku

Myeloma Euronet — wiadomości - 2008

Dane w informacjach prasowych zaprezentowanych na tej stronie były zgodne z prawdą w dniu publikacji. Myeloma Euronet nie ma obowiązku aktualizowania danych w informacjach prasowych, aby odzwierciedlały one późniejsze wydarzenia. Czytelnicy nie powinni traktować danych w informacjach prasowych zaprezentowanych na tej stronie jako wiążące, bieżące lub dokładne po datach opublikowania tych informacji.

Informacje prasowe publikowane przez organizacje członkowskie Myeloma Euronet można znaleźć w odpowiednich witrynach internetowych.

 

20 maja 2008 r.: Ból kości może być oznaką szpiczaka mnogiego – pacjenci i lekarze łączą swoje siły, aby zwiększać świadomość dotyczącą wczesnego rozpoznawania szpiczaka mnogiego

Myeloma Euronet i EFORT( European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) połączyły swoje siły, aby podkreślić znaczenie wczesnej diagnostyki szpiczaka mnogiego.

Pełna treść informacji prasowej:

 

Back Pain? Could be Myeloma!

Pobierz plakat „Ból pleców? – to może być szpiczak mnogi!”:

  • PDF* (2.6 MB)

23 April 2008: Myeloma Euronet welcomes European approval of Thalidomide Pharmion

Myeloma Euronet welcomes the decision of the European Commission to grant a marketing authorisation for Thalidomide Pharmion® in combination with Melphalan and Prednisolone as initial treatment for myeloma patients aged 65 or older and not suitable for high-dose chemotherapy and stem cell transplantation.

Pełna treść informacji prasowej:

4 lutego 2008: Organizacja Myeloma Euronet uczestniczy w Społecznej Dyskusji UE p.t.: “Rzadkie choroby wyzwaniem dla Europy”

Organizacja Myeloma Euronet przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej, aby rzadkie schorzenia otrzymały pierwszeństwo w przyszłej strategii kształtowania zdrowia publicznego krajów członkowskich Unii Europejskiej i odpowiedziała na apel zamieszczony w ostatnim Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie Rzadkich Schorzeń. 
* Do pobierania, czytania lub drukowania plików PDF jest potrzebny bezpłatny program Adobe® Reader®. Jeśli ten program nie został zainstalowany na Państwa komputerze, jego najnowszą wersję można pobrać bezpłatnie z witryny internetowej producenta.

Get Adobe Reader