Myelom-Gruppe Rhein-Main

Data ostatniej modyfikacji: 24 stycznia 2014 roku

Copyright, Zrzeczenie się odpowiedzialności

Copyright

Myelom-Gruppe Rhein-Main
vertreten durch die Leukämiehilfe RHEIN-MAIN e.V.

c/o Anita Waldmann
Falltorweg 6
65428 Rüsselsheim
Deutschland

Projekt witryny: indexxWEBDESIGN
Webmaster:

 

Myeloma Euronet zaprasza do odwiedzania witryny inne organizacje. Zachęcamy do odwoływania się do witryny Myeloma Euronet i tworzenia odnośników we własnych witrynach.

Materiały publikowane w tej witrynie można przeglądać tylko w celach prywatnych i niekomercyjnych. Materiały publikowane w tej witrynie są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Można je pobierać lub kopiować tylko w celach prywatnych i niekomercyjnych. Wprowadzanie zmian lub powielanie tych materiałów jest zabronione. Wykorzystanie tych materiałów bez zgody ich właściciela może naruszać prawo autorskie, prawo dotyczące znaków towarowych lub inne przepisy.

Powrót do początku

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Twórcy witryny nie są wykwalifikowanymi pracownikami służby zdrowia. Jednak poprawność merytoryczna treści medycznych publikowanych w witrynie jest regularnie sprawdzana przez członków zespołu doradczego ds. medycznych Myeloma Euronet. Informacje publikowane w poszczególnych wersjach językowych witryny mogą różnić się nieco od siebie. Jest to związane z różnicami kulturowymi, które musimy uwzględniać. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje publikowane w tej witrynie były dokładne, aktualne i pełne, Myeloma Euronet i jej doradcy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody lub obrażenia związane z dostępem do tej witryny lub brakiem dostępu do niej oraz opieraniem się na informacjach publikowanych w tej witrynie. Wypowiedzi, oświadczenia, pominięcia i opinie wszystkich pracowników służby zdrowia i współpracowników, dzięki którym publikujemy informacje w tej witrynie, nie mogą zastępować porady lekarskiej lub profesjonalnego leczenia. W witrynie nie można uzyskać praktycznej pomocy medycznej ani psychologicznej. Zachęcamy wszystkich odwiedzających do zgłoszenia się do organizacji pomocowych, z którymi zwykle kontaktują się, gdy potrzebują takiej pomocy.

W witrynie mogą znajdować się odnośniki lub odwołania do witryn innych podmiotów. Jest to udogodnienie dla użytkowników witryny. Odnośniki i odwołania nie oznaczają, że Myeloma Euronet w jakikolwiek sposób popiera materiały lub jakość witryn innych podmiotów. Myeloma Euronet nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub obrażenia związane z materiałami lub jakością witryn WWW, do których prowadzą odnośniki zamieszczone w tej witrynie. Myeloma Euronet nie odpowiada także za treść jakichkolwiek witryn WWW zawierających odnośniki do tej witryny.

Powrót do początku

Deklaracja ochrony danych

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz zainteresowania naszą organizacją i przedstawionymi tutaj informacjami. Ochrona Państwa danych osobowych uzyskanych przy okazji odwiedzin naszej witryny, podczas ich wprowadzania, przetwarzania oraz wykorzystywania jest dla nas sprawą priorytetową. Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje zostały zarejestrowane podczas Państwa wizyty na naszej stronie oraz będą one wykorzystane:

Zarejestrowane automatycznie dane niedotyczące osoby

Podczas każdego wejścia na stronę Myeloma Euronet oraz przy każdym wywołaniu pliku następuje zapis danych w pliku protokołu (Log Files). Zapis ten służy wyłącznie celom związanym z działaniem systemu oraz celom statystycznym. Każde wywołanie powoduje zapis następującego rekordu danych:

  • nazwa wywołanego pliku
  • data i godzina wywołania
  • liczba przetransferowanych danych
  • komunikat informujący o tym, czy wywołanie się powiodło
  • typ użytej wyszukiwarki internetowej oraz systemu operacyjnego
  • wywołująca domena i jej odnośnik (adres strony, przez którą dotarli Państwo do naszej witryny)
  • adres IP.

Dane te być może pozwoliłyby na identyfikację, jednak nie są one wykorzystywane w odniesieniu do osoby. Mogą posłużyć do celów związanych z analizą statystyczną, przy czym gwarantuje się anonimowość poszczególnych użytkowników.

Powrót do początku

Dane osobowe

Dane osobowe, jak: nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail są wykorzystywane tylko wówczas, gdy udostępnią nam je Państwo dobrowolnie, np. w ramach wysyłania poczty elektronicznej, przez wypełnienie formularzy, ankiety, zapytania informacyjnego lub materiałowego itd.

Z przyczyn technicznych oraz w celu rozwijania metod zwalczania spamu, zapisujemy wszystkie informacje, które dobrowolnie przekazują Państwo w formularzach (np. przesłanie osobom trzecim odsyłacza do prezentacji, wypełnienie formularza zwrotnego itd.). W przypadku nadużycia naszej oferty, ataków lub publikacji nielegalnych treści na polecenie sądu, zarejestrowane dane przekazuje się dalej.

Jeśli chcą Państwo regularnie otrzymywać informacje o organizacji Myeloma Euronet, za pośrednictwem naszego dystrybutora, to niezbędne jest podanie aktualnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam ustalić, że są Państwo właścicielem podanego adresu lub że jego właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie żądanych informacji. Zgodę na zarejestrowanie adresu e-mail w bazie danych oraz na korzystanie z niego w celu przesyłania informacji można w każdej chwili odwołać.

Informacje / wiadomości elektroniczne przekazane za pośrednictwem formularzy są dodatkowo zapisywane lokalnie (w celu udokumentowania komunikacji oraz umożliwienia szybszego udzielania odpowiedzi na pytania itd.). Na pisemny wniosek natychmiast usuwamy również te informacje / wiadomości elektroniczne.

Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane, sprzedane lub w inny sposób przesłane osobom trzecim, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę.

Usuwanie danych osobowych ma miejsce,

  • jeśli wyrażą Państwo takie życzenie na piśmie,
  • jeśli ich znajomość nie jest już potrzebna do realizacji celu związanego z ich zapisywaniem lub
  • zapis tych danych nie jest dozwolony z innych przyczyn prawnych.
Powrót do początku

Prawo do informacji

Na pisemny wniosek chętnie udzielimy informacji na temat Państwa danych osobowych, zapisanych w naszej bazie.

Java-Script

Do przygotowania niniejszej oferty internetowej używany jest skrypt Java. Jeśli z przyczyn bezpieczeństwa nie chcą Państwo korzystać z niniejszego programu pomocniczego lub jego treści, należy dezaktywować odpowiednie ustawienia wyszukiwarki.

Pliki cookies

Niektóre strony naszej witryny zawierają tak zwane pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które serwer WWW może wysłać do Państwa komputera w celu prowadzenia identyfikacji przez czas odwiedzin. Większość wyszukiwarek posiada ustawienia, które pozwalają na automatyczną akceptację plików cookie. Mogą Państwo jednak ustawić wyszukiwarkę tak, że będzie informowała o umieszczeniu plików cookie lub dezaktywuje ich zapis.
W przypadku wyjścia z naszej witryny przez któryś z linków i wejścia na inne strony może się zdarzyć, że również adresaci wybranej strony umieszczą pliki cookie. Nie ponosimy za nie prawnej odpowiedzialności. W celu korzystania z takich plików oraz zapisanych w nich informacji przez innych oferentów w sieci, należy zapoznać się z ich deklaracjami ochrony danych.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Dokładamy wszelkich starań w zakresie podejmowania technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które mają na celu zapisywanie danych osobowych w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich ani ujawniane. W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej zwracamy uwagę, że poufność przekazanych tą drogą informacji nie może być w pełni zagwarantowana. Dlatego zalecamy przekazywanie nam poufnych informacji wyłącznie drogą pocztową.

Powrót do początku

Inne informacje

Jeśli zwrócą się do nas Państwo z pytaniem, które jest podobne do innych, wcześniej otrzymanych, możemy zdecydować się na wykorzystanie tych informacji w celu ulepszenia naszej strony internetowej i anonimowe dodanie Państwa pytania do rubryki "Często zadawane pytania".
Za prawdziwość i poprawność informacji zawartych w jakichkolwiek doniesieniach, kierowanych na niniejszą stronę internetową lub do jej właścicieli, odpowiada nadawca.

Forma kontaktu

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy kierować korespondencję na poniższy adres:

Myelom-Gruppe Rhein-Main
vertreten durch die Leukämiehilfe RHEIN-MAIN e.V.

c/o Anita Waldmann
Falltorweg 6
65428 Rüsselsheim
Deutschland