Myelom-Gruppe Rhein-Main

Data ostatniej modyfikacji: 12 stycznia 2013 roku

Leczenie

Głównym celem leczenia każdego nowotworu jest przede wszystkim zahamowanie rozwoju choroby. W przypadku szpiczaka mnogiego całkowite wyleczenie jest możliwe jedynie u chorych dotkniętych miejscowo schorzeniem (pozaszpikowa plazmacytoma, pojedyncza plazmacytoma) i w przypadku młodszych chorych po allogenicznym (od innej osoby) przeszczepie szpiku kostnego. Poza tymi przypadkami, szpiczak mnogi jest nieuleczalny z istniejącymi obecnie licznymi metodami terapii. Zatem celem terapii w tym przypadku jest wydłużenie i optymalizacja jakości życia.