Myelom-Gruppe Rhein-Main

Data ostatniej modyfikacji: 12 stycznia 2013 roku

Leczenie interferonem

Interferon-alfa jest aktywną substancją produkowaną przez organizm która wspomaga system immunologiczny. Jednym z wielu działań inferonu jest to, że hamuje wzrost ilości plazmocytów. Z doświadczenia wiadomo, że użycie inferonu powinno być rekomendowane pacjentom, u których chemioterapia doprowadziła do remisji bądź do stabilizacji choroby. Dotyczy to zwłaszcza chorych po wysokodozowanej chemioterapii i przeszczepie komórek macierzystych. Celem terapii inferonem jest utrzymanie remisji uzyskanej za pomocą chemioterapii.

Jako efekty uboczne mogą wystąpić objawy grypopodobne i stany depresyjne.