Myelom-Gruppe Rhein-Main

Data ostatniej modyfikacji: 12 stycznia 2013 roku

Wysokodozowana terapia i przeszczepienia komórek macierzystych krwi

Badania wykazały, ze użycie melfalanu w bardzo dużych dawkach doprowadzało do pełnej remisji (kompletnego zaniku wszelkich objawów choroby) u wielu chorych. Jednakże, wysokodozowana chemioterapia miała negatywny wpływ na szpik kostny. Rezultatem jest obniżenie się ilości białych krwinek (leukopenia), połączony ze zwiększonym ryzykiem infekcji. Dotychczas rozwinięte zostały następujące procedury dla wysokodozowanej terapii w szpiczaku mnogim:

  • Aplikowanie czynników wzrostu, które przyspieszają regenerację białych krwinek. Te czynniki wzrostu znane są jako czynniki stymulujące wzrost kolonii granulocytów (G-CSF, od ang. granulocyte colony-stimulating factors).
  • Re-transplantacja szpiku kostnego, lub obwodowych komórek macierzystych (krążących we krwi) pozyskanych przed zastosowaniem wysokodozowanej chemioterapii. Procedura ta jest również określana jak autologiczna (komórki macierzyste pochodzą z tego samego organizmu, od jednej osoby) transplantacja komórek macierzystych.

Skonsultuj się ze swoim lekarzem, czy forma autologiczna, czy też allogeniczna (komórki macierzyste od innej osoby) transplantacja może zostać zastosowana w twoim przypadku, a także odnośnie ryzyka związanego z tymi metodami.