Myelom-Gruppe Rhein-Main

Data ostatniej modyfikacji: 12 stycznia 2013 roku

Diagnoza

Celem diagnozy jest zweryfikowanie podejrzenia choroby nowotworowej, a w przypadku potwierdzenia zaistniałego faktu, uzyskanie dokładnej wiedzy na temat tego schorzenia. Terapia ma sens jedynie wtedy, jeżeli poprzedzona jest prawidłową diagnozą.

Choroba może zostać wykryta w różny sposób. Bardzo ważne są zmiany w morfologii krwi i badania moczu, bóle lub pęknięcia kości. Daje to nam podstawy do szczegółowych badań  na obecność szpiczaka mnogiego. Celem odpowiedniego rozpoznania, muszą zostać spełnione co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

  • Naciek plazmocytów w szpiku kostnym większy niż 10 procent.
  • Specyficzne dla szpiczaka uszkodzenia kości (wyglądem przypominające wybite w układzie szkieletowym dziury - osteoliza), bądź redukcja gęstości kości (osteoporoza) i pęknięcia kości. Jednak żaden z powyższych objawów nie jest charakterystyczny wyłącznie dla szpiczaka mnogiego.
  • Jeżeli wykrywane są co najmniej 3 gramy białka na 100 ml krwi i/lub paraproteiny wykrywane są w moczu i/lub są dowody ścieńczenia się kości.

Celem lekarzy specjalistów jest jak najszybsze potwierdzenie rozpoznania, przede wszystkim przed pojawieniem się komplikacji i uzyskanie wiedzy na temat się czy nowotwór jest łagodny czy złośliwy. Łagodność/złośliwość jest istotnym kryterium przy decyzji, którą terapię zaoferować.

Przedstaw swojemu lekarzowi zarys wszystkich swoich dolegliwości i wcześniej przebytych chorób. Powinieneś również przeczytać stronę zatytułowaną "Dobrze poinformowani pacjenci".

Dodatkowo niezależnie od badań krwi i moczu, zdjęcia rentgenowskie lub dodatkowy rezonans magnetyczny, czy tomografia komputerowa są ważną pomocą diagnostyczną w wykrywaniu osteolizy (punktów, w których masa kostna jest zredukowana). Punkcja szpiku kostnego, w celu pobrania próbki szpiku kostnego, stanowi podstawę w rozpoznaniu szpiczaka mnogiego. Zarówno twoje objawy, wyniki badań krwi i moczu, oraz prześwietleń rentgenowskich, jak i ocena próbki szpiku kostnego, pomagają potwierdzić diagnozę.