Myelom-Gruppe Rhein-Main

Τελευταία τροποποίηση: 24 Ιανουαρίου 2014

Πνευματικά δικαιώματα, Περιορισμός ευθύνης

Πνευματικά Δικαιώματα

Myelom-Gruppe Rhein-Main
vertreten durch die Leukämiehilfe RHEIN-MAIN e.V.

c/o Anita Waldmann
Falltorweg 6
65428 Rüsselsheim
Deutschland

Webdesign: indexxWEBDESIGN
Webmaster:

 

Το Myeloma Euronet καλεί άλλες οργανώσεις να αναφερθούν στην ιστοσελίδα του και να δημιουργήσουν διασυνδέσεις όπου αυτό ενδείκνυται.

Επιτρέπεται να δείτε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας για αποκλειστικά προσωπική και μη εμπορική χρήση. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από παγκόσμιους νόμους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να κατεβάσετε ή να αντιγράψετε περιεχόμενα αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση αλλά απαγορεύεται η οποιαδήποτε αλλοίωση ή περαιτέρω τροποποίηση του περιεχομένου. Χρήση του περιεχομένου χωρίς άδεια μπορεί να συντελέσει παραβίαση νόμων πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι μόνο.

Πίσω στην αρχή της σελίδας

Περιορισμός ευθύνης

Οι συγγραφείς της ιστοσελίδας δεν είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες γιατροί. Παρόλα αυτά το ιατρικό περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ελέγχεται τακτικά ως προς την ορθότητα του από τα μέλη της ιατρικής συμβουλευτικής επιτροπής του Myeloma Euronet. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την σελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρά ανάλογα με την γλώσσα, προκειμένου να ληφθούν υπ’όψιν οι διαφορές μεταξύ των χωρών. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια, εγκαιρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτή τη σελίδα, το Myeloma Euronet και οι σύμβουλοί του δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες ή τραυματισμούς που μπορεί να προέλθουν από την πρόσβασή σας ή την μη δυνατότητα πρόσβασης στην παρούσα ιστοσελίδα ή από το γεγονός ότι βασιστήκατε σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή. Οι δηλώσεις, παραλείψεις και γνώμες όλων των επαγγελματιών και όσων συνεισέφεραν πληροφορίες για αυτή την ιστοσελίδα δεν προορίζονται ως αντικατάσταση της πληροφόρησης ή θεραπείας από επαγγελματίες υγείας. Δεν προσφέρουμε ιατρική ούτε ψυχολογική υποστήριξη σε αυτή την ιστοσελίδα και παροτρύνουμε όλους τους αναγνώστες μας να αναζητήσουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από τους γιατρούς τους.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει links ή αναφορές σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται ως διευκόλυνση για τους χρήστες της ιστοσελίδας μας και δεν υπαινίσσεται οποιοδήποτε είδος υποστήριξη από το Myeloma Euronet σε ότι αφορά το περιεχόμενο ή την ποιότητα ων ιστοσελίδων τρίτων. Το Μyeloma Euronet δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες ή τραυματισμούς που μπορεί να προέλθουν από το περιεχόμενο ή την ποιότητα οποιασδήποτε από τις ιστοσελίδες του διαδικτύου για τις οποίες παρέχονται διασυνδέσεις στην παρούσα ιστοσελίδα.

Πίσω στην αρχή της σελίδας

Σημείωση σχετικά με την προστασία δεδομένων

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας όπωs και για το ενδιαφέρον σας για την οργάνωσή μας και τις πληροφορίες που παρέχουμε. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την καταγραφή, επεξεργασία και χρήση αυτών των δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας είναι τυο κύριό μας μέλημα. Ακολούθως θα σας εξηγήσουμε ποιες πληροφορίες καταγράφουμε κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας και πως αυτές χρησιμοποιούνται.

Αυτόματη καταγραφή μη προσωπικών δεδομένων

Όποτε κάποιος επισκέπτεται μια σελίδα της ιστοσελίδας του Myeloma Euronet και κάθε φορά που ένα αρχείο διαβάζεται, αποθηκεύονται τα αποκαλούμενα αρχεία πρωτοκόλλου (log files), τα οποία καταγράφουν αυτά τα συμβάντα. Τα κατά αυτόν τον τρόπο αποθηκευόμενα δεδομένα χρησιμεύουν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, σχετικούς με το ίδιο το σύστημα. Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα στοιχεία αποθηκεύονται κάθε φορά που γίνεται μια πρόσβαση στην ιστοσελίδα:

  • Όνομα του αρχείου, στο οποίο έγινε η πρόσβαση
  • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
  • Όγκος των δεδομένων στα οποία έγινε η πρόσβαση
  • Αναφορά σχετικά με την επιτυχία ή μη της πρόσβασης
  • Είδος web browser και λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε
  • domain πρόσβασης και and referrer (URL της ιστοσελίδας από την οποία συνδεθήκατε με την δική μας)
  • IP διεύθυνση.

Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν και για την ταυτοποίηση του ατόμου που έκανε την πρόσβαση αλλά στην πράξη τα προσωπικά στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων διατηρώντας παράλληλα και την ανωνυμία του εκάστοτε χρήστη.

Πίσω στην αρχή της σελίδας

Προσωπικά στοιχεία

Προσωπικά στοιχεία όπως π.χ. το όνομα, η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου σας, καταγράφονται μόνο σε περίπτωση που μας δώσετε οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες κατά την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, την συμπλήρωση εντύπων, την απάντηση ενός ερωτηματολογίου ή την ανταπόκριση σε αίτηση αποστολής υλικού ή πληροφοριών κλπ.

Για λόγους καθαρά τεχνικούς και προκειμένου να βελτιώσουμε την δυνατότητα καταπολέμησης ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), όλες οι οικειοθελώς παρεχόμενες πληροφορίες που μας δίνετε με την συμπλήρωση εγγράφων (π.χ. όταν ζητάτε πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις, όταν συμπληρώνεται το δελτίο αξιολόγησης κλπ.) καταγράφονται.  Σε περίπτωση κατάχρησης των προσφερόμενων πληροφοριών, επιθέσεων ή δημοσιεύσεων με παράνομο περιεχόμενο, τα μεταφερθέντα στοιχεία θα προωθηθούν με εντολή του δικαστηρίου στην δικαιοσύνη.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το Myeloma Euronet μέσω της λίστας διανομής των δηλώσεών μας προς τα μέσα ενημέρωσης, χρειαζόμαστε μία ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επιβεβαιώσουμε ότι είστε ο ιδιοκτήτης αυτής της διεύθυνσης και / ή ότι ο ιδιοκτήτης αυτής της διεύθυνσης είναι σύμφωνος με την αποστολή αυτών των πληροφοριών στην διεύθυνσή του. Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για την καταγραφή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την χρήση της για την αποστολή πληροφοριών.

Πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω απαντητικών εντύπων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται επιπρόσθετα και σε έναν τοπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή *προκειμένου να μπορέσουμε να καταγράψουμε την επικοινωνία και να ανταποκριθούμε καλύτερα και πιο άμεσα σε ερωτήσεις κλπ.) Εάν μας ζητηθεί γραπτώς, σβήνουμε και αυτές τις πληροφορίες / αυτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα αμέσως.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ούτε πωλούνται ούτε παρέχονται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη δική σας άδεια.

Τα προσωπικά στοιχεία σβήνονται

  • Μετά από γραπτή σας αίτηση,
  • Εφόσον η φύλαξή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για τον συγκεκριμένο σκοπό ή
  • Εάν για άλλους νομικούς λόγους η φύλαξή τους δεν είναι επιτρεπτή.
Πίσω στην αρχή της σελίδας

Το δικαίωμα να δείτε τα αποθηκευμένα στοιχεία

Μετά από γραπτή σας σχετική αίτηση μετά χαράς θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα από εμάς αποθηκευμένα δεδομένα που σας αφορούν προσωπικά.

Java

Για την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται το Πρόγραμμα Java. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα και / ή τα περιεχόμενά του, σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις του browser σας.

Cookies

Σε μερικές από τις σελίδες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα Cookies. Πρόκειται για αρχεία κειμένου τα οποία μπορούν να σταλούν από τον web-server στον υπολογιστή σας ώστε αυτός να είναι αναγνωρίσιμος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα. Οι περισσότεροι browser είναι αυτόματα ρυθμισμένοι να αποδέχονται cookies. Παρόλα αυτά μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser να σας πληροφορεί όταν αποστέλλονται cookies ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευσή τους. 
Εάν φύγετε από την ιστοσελίδα μας ακολουθώντας ένα link για μια άλλη ιστοσελίδα, μπορεί η διεύθυνση της επιλεγμένης σελίδας να σας στείλει επίσης cookies. Εμείς δεν φέρουμε καμία νομική ευθύνη για αυτά τα cookies. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με την χρήση αυτών των cookies και τις πληροφορίες που αυτά αποθηκεύουν σε αυτά οι providers άλλων ιστοσελίδων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις αντίστοιχες δηλώσεις τους σχετικά με την προστασία των πληροφοριών.

Οδηγία ασφαλείας

Μέσω της εφαρμογής όλων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας προσπαθούμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι προσιτά για τρίτους ή για το κοινό. Εάν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτα το απόρρητο των πληροφοριών που μεταδίδονται με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Γι’ αυτό και σας συνιστούμε την αποστολή απόρρητων πληροφοριών που θέλετε να μας δώσετε αποκλειστικά με το συμβατικό ταχυδρομείο.

Πίσω στην αρχή της σελίδας

Διάφορα

Εάν μας στείλετε ερωτήσεις που μοιάζουν με άλλες που είχαμε λάβει, μπορεί να αποφασίσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και να προσθέσουμε τις ερωτήσεις, ανώνυμα, στο Κεφάλαιο “Συχνές ερωτήσεις (Frequently Asked Questions)”.
Την ευθύνη για τα μηνύματα και τιs λοιπές πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα φέρει ο αποστολέας ή ο ιδιοκτήτης τους.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εφόσον έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την χρήση των προσωπικών σας στοιχείων απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

Myelom-Gruppe Rhein-Main
vertreten durch die Leukämiehilfe RHEIN-MAIN e.V.

c/o Anita Waldmann
Falltorweg 6
65428 Rüsselsheim
Deutschland