Myelom-Gruppe Rhein-Main

Τελευταία τροποποίηση: 12 Ιανουαρίου 2013

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο συχνό είναι το πολλαπλό μυέλωμα;

Το πολλαπλό μυέλωμα είναι η δεύτερη πιο συχνή μορφή κακοήθους καρκίνου του νωτιαίου μυελού και ανήκει στα στην ομάδα των μη Hodgkin λεμφωμάτων. Είναι μια σχετικά σπάνια μορφή καρκίνου που ευθύνεται για περίπου το ένα τοις εκατό όλων των καρκίνων και για περίπου το δύο τοις εκατό του συνόλου των θανάτων από καρκίνο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μητρώων Καρκίνου, κάθε έτος εμφανίζονται 21.420 νέα περιστατικά πολλαπλού μυελώματος στην Ευρώπη, ενώ οι θάνατοι από αυτήν την ασθένεια είναι περίπου 15.000. Εκτιμάται ότι 60.000 άτομα στην Ευρώπη πάσχουν επί του παρόντος από αυτήν την ασθένεια (UICC).

Ποιες ομάδες ατόμων επηρεάζονται συχνότερα;

Οι περισσότεροι ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα νόσησης από αυτήν τη μορφή καρκίνου αυξάνεται με την ηλικία. Εντούτοις, πολλά άτομα νεότερης ηλικίας πάσχουν επίσης από πολλαπλό μυέλωμα.

Υπάρχει θεραπεία για το πολλαπλό μυέλωμα;

Με το πολλαπλό μυέλωμα, η μόνιμη ίαση είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις τοπικής εμφάνισης (μονήρες πολλαπλό μυέλωμα) και, στους νεότερους ασθενείς, μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών (από κάποιο άλλο άτομο). Εκτός αυτού, το πολλαπλό μυέλωμα δεν είναι ιάσιμο με τις υπάρχουσες μεθόδους θεραπείας. Στόχος της θεραπείας είναι συνεπώς η παράταση της ζωής και η βελτιστοποίηση της ποιότητάς της.

Ποιο είναι το προσδόκιμο της ζωής των ατόμων με πολλαπλό μυέλωμα;

Ο μέσος όρος του προσδόκιμου της ζωής από τη στιγμή της διάγνωσης αναφέρεται συχνά από πέντε έως ὀκτώ χρόνια. Ωστόσο, αυτές είναι μόνο οι μέσες τιμές και το προσδόκιμο της ζωής μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερο. Σύμφωνα με μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Μητρώου Καρκίνου (2002), μόνο το εν τρίτο του συνόλου των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα ζει παραπάνω από πέντε χρόνια.

Πίσω στην αρχή της σελίδας

Η ασθένεια είναι μεταδοτική ή κληρονομική;

Το πολλαπλό μυέλωμα δεν είναι μεταδοτικό.

Παρόλο που οι συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, αδελφοί και αδελφές) των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της ασθένειας, αυτή δεν είναι μια κληρονομική ασθένεια υπό τη στενότερη έννοια.

Πώς πρέπει να ερμηνεύω τις «προγνωστικές πληροφορίες»;

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι ακόμη και αν η διάγνωση είναι η ίδια, η πρόοδος της ασθένειας και οι πιθανές μορφές της θεραπείας διαφέρουν σημαντικά. Αν και οι στατιστικές είναι θεμελιωδώς σημαντικές για την πρόοδο της ασθένειας ενός ατόμου, το άτομο δεν πρέπει να κάνει το σφάλμα να υπερεκτιμήσει τις τιμές του ή να τις ερμηνεύσει εσφαλμένα με αποτέλεσμα να χάσει την ελπίδα.

Παρακάτω παρέχονται λίγες επεξηγηματικές λέξεις. Ένας όρος που ανακύπτει συχνά είναι το επονομαζόμενο «μέσο προσδόκιμο ζωής». Ένα μέσο προσδόκιμο ζωής πέντε ετών, για παράδειγμα, δεν σημαίνει, όπως θεωρείται συχνά, ότι κάποιος έχει μόνο πέντε χρόνια ζωής, αλλά ότι οι μισοί από τους ασθενείς επιβιώνουν για παραπάνω από πέντε χρόνια. Αυτή η ομάδα ασθενών που φτάνει τον μέσο όρο (κεντρική τιμή) περιλαμβάνει και εκείνους που πιθανόν να έχουν θεραπευτεί, δηλ. στην ουσία έχουν ένα φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα των ερευνών ισχύουν μόνο για το παρελθόν. Ωστόσο, κατά κανόνα, επειδή η συλλογή των δεδομένων έγινε πριν από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι πλέον πρόσφατες θεραπευτικές εξελίξεις που βελτιώνουν συνεχώς και με σταθερό τρόπο τις πιθανότητες θεραπείας, φυσικά και δεν έχουν ληφθεί ακόμη υπόψη. Επιπρόσθετα, όλες οι έρευνες βασίζονται σε μία μόνο συγκεκριμένη υπο-ομάδα ασθενών. Καμία έρευνα δεν μπορεί να λάβει υπόψη της όλους τους ασθενείς.

Κάθε άτομο αποκρίνεται διαφορετικά στην φαρμακευτική αγωγή και στα άλλα μέτρα. Συνεπώς, κάθε πρόγνωση, για παράδειγμα, με βάση συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, μπορεί γίνεται για μια συγκεκριμένη και μεμονωμένη περίπτωση. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο για την προσωπική σας διαβούλευση με τον γιατρό σας. Παρόλα αυτά, είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς την πραγματική εξέλιξη της ασθένειάς του.