Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Proplácení

Každá země v Evropě má jiný zdravotní systém a je důležité se pro získání informací v této záležitosti obrátit na webové stránky dané země.

V mnoha zemích vyžaduje vyšetření, léčba a péče související s onkologickým onemocněním značné finanční prostředky. Není vždy jasné, které náklady na léčbu budou kryty nebo hrazeny. Navíc jsou tyto "přímé" náklady často doprovázeny "vedlejšími" náklady na dopravu, domácí pomoc, pečovatelskou službu, pomoc psychologa, zdravotní pomůcky, atd. Zdravotní pojišťovny nemusí vždy hradit veškeré náklady spojené s léčbou,   a tak starosti, jak tyto náklady pokrýt, mohou činit život s myelomem ještě více stresující.

Je užitečné kontaktovat místní úřady nebo zdravotní pojišťovny a zjistit, které přímé a nepřímé náklady budou hrazeny, co, pokud vůbec něco, budete muset hradit sami, a co bude proplaceno. Mnohdy mohou podat tento druh informace poradní střediska pro klienty. Některé organizace pro boj s nádorovým onemocněním nabízejí finanční pomoc pacientům nebo poskytují alespoň užitečné informace a rady, popřípadě vám mohou být nápomocny při žádostech o podporu.

Pokud nemáte zdravotní pojištění, můžete kontaktovat veřejné informační centrum v místě vašeho bydliště, jako např. středisko poradenství klientům. Tato instituce vám též může poskytnout právní pomoc.

Pokud byste rádi přispěli ke změně politických a legislativních podmínek týkajících se proplácení léčby onkologických pacientů, klikněte prosím zde.