Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Jak napsat tiskovou zprávu

Úvod

Tisková zpráva, za předpokldu, je že dobře nastylizována a prezentována, je vynikající způsob, jak oslovit určitou zájmovou skupinu. Je důležité, aby poskytovaná informace byla užitečná, přesná, zajímavá, jasně formulovaná a stručná. Uvádíme zde několik dalších pravidel a vodítek, které vám umožní zvýšit dopad vaší tiskové zprávy a pravděpodobnost jejího uveřejnění v médiích.

Rady jak napsat tiskovou zprávu

 • Základním pravidlem pro úspěšné předání zprávy je uvést "kdo", "co", "kde", "proč" a "jak"
 • Použijte hlavičkový papír formátu A4 a dvojité řádkování; zpráva by se měla vejít na jednu, maximálně dvě strany.
 • Nadepište text heslem "Tisková zpráva" a uveďte datum, vše nejlépe tučným nebo velkým tiskacím písmem, dále uveďte místo působnosti např.: Bonn, 25. prosince 2004.
 • Pokuste se najít pro svou zprávu poutavý titulek, který by zaujal pozornost novinářů např.: “Zásadní průlom v získávání financí na výzkum”, dbejte však na to, aby vystihovala podstatu a nebyl jen falešnou nálepkou.
 • První věta by měla být přímočará a měla by obsahovat informace Kdo/Co/Kde/Kdy. Měla by uvést o co v textu půjde, naznačit míru závažnosti sdělované informace a neopomenout zmínit název vaší organizace, např.: "Rakouská organizace pro pacienty s mnohočetným myelomem je rozhořčena nad rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví zamítnout léčbu A, která pacientům s mnohočetným myelomem může potenciálně i zachránit život".
 • Věty tiskové zprávy by měly být krátké a výstižné.
 • Citace významné osobnosti/osobností pomůže zvýšit dopad vašich slov.
 • Snažte se udržet rozsah vaší tiskové zprávy mezi 200-300 slovy a na konci zprávy uvést počet slov.
 • Nezapomeňte uvést veškeré kontaktní údaje na vás a vaši organizaci.
 • Než zprávu pošlete, zatelefonujte adresátovi, poté si ověřte, zda v pořádku došla na místo určení – vždy si zapište jméno osoby, které ji posíláte.
 • Tiskovou zprávu je žádoucí doplnit fotografiemi nebo ilustracemi. Kvalitní obrázek zvyšuje pravděpodobnost zveřejnění.
 • Uveďte doplňující informace a poznámky pro vydavatele. Někteří vydavatelé nemusí být obeznámeni s problematikou mnohočetného myelomu nebo s existencí vaší organizace.