Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Práce s médii – Kampaně PR a rozhovory

Příprava na kampaň PR

Jedno ze zlatých pravidel, které bývá často opomíjeno, zní příprava.

PR není žádná věda. Pokud máte zajímavý příběh a předáte jej slušně zpracovaný tomu správnému novináři, jistě bude uveřejněn.

Zde vám nabízíme zlatá pravidla, která vám pomohou zajistit maximální úspěch vaší reklamní kampaně:

 • Rozmyslete si pečlivě, co chcete sdělit – rozveďte myšlenku a promyslete, čím je poutavá
 • Nabídněte svůj příběh vhodným médiím – oblastní benefiční akce by měla být propagována v oblastních médiích, zatímco zpráva o novém přístupu v léčbě by měla být adresována do lékařského tisku .
 • Pohlédněte na věc z úhlu novináře – přejí si dozvědět se vše o myelomu, chtějí nějaký lidský příběh vystihující co znammená žít s myelomem nebo chtějí znát jen fakta a čísla
 • Připravte si klíčové poselství – ujistěte se, že osoba, která bude odpovídat v rámci novinářského rozhovoru, má připravené některé zásadní citace. Dopředu byste si měli připravit pár klíčových poselství, o které by se vaše kampaň měla opírat.  Zopakujete-li tato klíčová hesla několikrát, jistě budou zveřejněny a vy tím zajistíte sdělení  podstaty.
 • Připravte fotografie – pořiďte fotografie mluvčích, fotografie vašich webových stránek nebo čehokoliv jiného s vysokou vypovídající hodnotou.  Čím více fotografií dáte k dispozici, tím lépe, protože je opravdu smutné vidět jednu zprávu otištěnou 20 krát se stejnou fotografií. Zařiďte, aby fotografie byly pořízeny  v odpovídající kvalitě.
 • Profil organizace – vždy je dobré nabídnout přehled historie a činnosti organizace, podobně jako jejích osobností. Neočekávejte, že média budou mít o vaší organizaci informace. Denně jsou totiž zahlceny stovkami novinek a příběhů. Je proto dobré při každé příležitosti zopakovat poslání vaší organizace a její cíle.
 • Sloha materiálů pro tisk – připravují-li novináři článek nebo interview, znají rádi celistvé informace o historii i současné činnosti organizace. Dva nejlepší způsoby, jak tyto informace poskytnout, je klasická sloha s tištěnými materiály nebo okénko pro tisk na vašich webových stránkách.  V obou případech by informace měly zahrnovat přehled historie i současných aktivit, obrazovou dokumentaci, životopisy čelních osobností, aktuální tiskové zprávy, přehled služeb a brožuru.
Nahoru na stránku

Práce s novináři

Hlavní zásadou je maximálně využít čas, který si pro vás novinář vyhradil – dopředu se ujistěte, že s sebou máte poznámky a že můžete nabídnout zajímavou informaci.

Užitečné rady pro interview v médiích

 • Na rozhovor se vždy připravte. Mějte na zřeteli záměr rozhovoru a důvod, proč jste byl k rozhovoru vybrán právě vy. Na paměti mějte hlavní body problematiky, berte ohled na novináře, druh média, publikum, čas, který je pro vás vyhrazen, a na toho, kdo další se v rozhovoru představí. Předjímejte otázky od posluchačů.
 • Zjistěte si informace o novináři; zda dává přednost informacím v psané nebo mluvené podobě a kdy je uzávěrka pro váš článek.
 • Stanovte si priority – snažte se sdělit více než jen odpověď na novinářovu otázku. Předem si připravte, nejlépe v písemné formě, klíčová sdělení a snažte se je prezentovat při každé příležitosti.
 • Mluvte srozumitelně stručně a sebevědomě – uvědomte si, že o tématu víte více než novinář.
 • Ujistěte se, že rozumíte otázce.
 • Použijte ilustrační příklady všude, kde to bude možné. Nabídněte novináři hodnotící analýzy nebo účast třetí strany, která může vaše teze podpořit. Odborné lékařské termíny používejte jen v odpovídajících druzích médií.
 • Pokud neznáte odpověď na otázku, přiznejte to, v žádném případě se neutíkejte ke lži a dohadování s novinářem. Vyhněte se rčení ‘No comment’ a neopakujte negativní komentáře.
 • Zapamatujte si, že nic není "mimo rozhovor" – nikdy neříkejte novináři to, co byste nerad viděl vytištěné nebo odvysílané.  Interview začíná setkáním s novinářem a končí rozloučením – v mezidobí je vše rozhovor.