Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Styk s veřejností

Úvod

Public relations a práce s médii může pomoci vám a vaší organizaci zlepšit komunikaci se skupinami, které jsou pro vás důležité.

Co jsou public relations?

Podle definice Institutu public relations mají public relation za úkol celkově vylepšovat vaši veřejnou reputaci. Jejich smyslem je formovat názor okolí na vaši organizaci a na výsledky jejích aktivit a komunikace.

Aktivity PR jsou definovány jako obor, který se zaměřuje na reputaci určitého subjektu s cílem ovlivnit názor a jednání okolí ve smyslu získání pochopení a podpory pro činnost subjektu. Jde o plánované a trvalé úsilí o udržení dobré pověsti organizace a o porozumění mezi touto organizací a jejím okolím.

K čemu public relations slouží?

Prostřednictvím public relations je možné pracovat s médii a jejich prostřednictvím oslovovat veřejnost a ovlivňovat rozhodovací procesy. Public relations jsou cenným pomocníkem v mnoha oblastech:

 • zlepšování povědomí o mnohočetném myelomu
 • poskytování informací o mnohočetném myelomu a o nejmodernějších způsobech léčby
 • zlepšování povědomí o vaší organizaci a její činnosti
 • podpory určité myšlenky nebo postoje prostřednictvím komunikace s veřejností
 • přímého ovlivňování politiky a rozhodovacích procesů vlády a jí pověřených institucí
Nahoru na stránku

Myeloma Euronet se zaměřuje na několik PR aktivit s následujícími cíly:

 • poskytnout informace o mnohočetném myelomu široké veřejnosti a obzvláště některým cílovým skupinám (pacientům, jejich rodinným příslušníkům, pacientským organizacím, lékařům a příslušným zdravotnickým pracovníkům)
 • zlepšit povědomí o této nemoci
 • podpořit pochopení veřejnosti pro potřeby a zájmy myelomových pacientů
 • podpořit pacienty a jejich rodiny v hledání nejlepších metod diagnostiky a léčby, v úsilí o pokrok ve výzkumu této choroby a ve vyvíjení tlaku na veřejné mínění a na činitele rozhodovacích procesů

Public relation lze provozovat několika způsoby:

 • Podniknout informační kampaň s cílem poukázat na určitou problematiku
 • Psát tiskové zprávy pro média, prostřednictvím kterých oslovovíte cílovou skupinu
 • Formou interview v médiích informovat o činnostech vaší organizace, o vašich postojích, popřípadě o události, kterou organizujete

Pro více informací, jak nejlépe využít PR služeb, pro několik rad, jak vést úspěšnou informační kampaň nebo jak předat své poselství novinářům, klikněte zde.

Pro informace, jak napsat tiskovou zprávu, klikněte zde.