Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Co obnáší prosazování pacientských zájmů?

Prosazování zájmů neboli lobbying lze definovat jako "soustavný nátlak na instituce s rozhodovacími pravomocemi – včetně veřejných institucí, institucí politického, ekonomického a sociálního systému rozhodujících o  rozdělování veřejných zdrojů a ovlivňujících tím životy lidí a společnosti" (Institut lobbyingu). Lobbying za pacienty s onkologickým onemocněním začal v roce 1980 ve Spojených státech. Za své zájmy však lidé s onkologickým onemocněním začali bojovat již o mnoho dříve aktivním hájením určitých postojů, myšlenek a iniciativ.

Lobbying se stal jednou z hlavních součástí rostoucího vlivu pacientů s onkologickým onemocněním projevujícího se v mnoha oblastech výzkumu a léčby nádorových onemocnění. Na evropské úrovni působí například Evropská okologická společnost (ESMO), vedoucí profesionální organizace evropských onkologů, která začala zvát pacienty s nádorovým onemocněním na svá mezinárodní setkání. Jejich příklad následovala také Evropská federace onkologických společností (FECS). Evropská agentura pro léčiva (EMEA), což je decentralizovaná agentura EU pro ochranu zdraví, a Evropská léková agentura (CPMP) se zasadily za přizvání onkologických pacientů do procesu regulace léčiv a za umožnění jejich včasného přístupu k novým lékům k léčbě nádorového onemocnění..