Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Shromažďování veřejných prostředků

Úvod

Financování má pro trvání vaší organizace zásadní význam. Často organizace spoléhají pouze na granty a příspěvky od charity, avšak fundraising je základem pro úspěch a trvání organizace.

Získat zdroje na financování vašeho neziskového projektu prostřednictvím fundraisingu lze mnoha způsoby: skrze nadace, sdružení, vládní organizace, prodej zboží, aukce, tombolu, veřejné sbírky, odkazy majetku, pouliční sbírky, upomínkové předměty atd…

Plánujte

Dříve než si vytipujete potenciální zdroje financování, dříve než začnete žádat o granty, rozesílat dopisy a plánovat akce, je důležité abyste věděli, na co přesně peníze potřebujete použít, např. na založení nové organizace pro pacienty s mnohočetným myelomem, na vytištění informační brožury pro pacienty, na podporu specifického projektu výzkumu mnohočetného myelomu atd... Až ve chvíli, kdy budete vědět, kolik peněz na jaký účel potřebujete, můžete začít oslovovat potenciální dárce.

Cenné rady pro fískávání zdrojů

 • Dříve než se do fundraisingu pustíte, měli byste vědět, že jde o obchod s city. Když se vám podaří otevřít lidská srdce a vysvětlit, jak důležitá a potřebná je činnost vaší organizace pro lidi s mnohočetným myelomem, získáte je na svou stranu. Pochopí, že svým darem mohou přispět ke změně tohoto světa k lepšímu.
 • V dalším kroku odůvodníte, proč by měli poskytnout podporu, i tím, že si dary mohou odečíst z daní a že dobročinnost prospěje jejich dobrému jménu. Je možné stanovit sponzorské kategorie a uznání, které dárcům náleží na základě míry podpory.
 • Buďte realističtí ve svých očekáváních. Míra finančních zdrojů závisí na různých faktorech, jako např. na rozsahu a zaměření vašeho projektu, na veřejném povědomí o vašem charitativním působení, na období v roce a typu podpory, o kterou žádáte.
 • Ať už je rozsah daru jakýkoli, nezapomeňte poslat osobní dopis dárci, ve kterém vyjádříte, že si příspěvku vážíte, a že stojíte o to, aby byli do projektu trvale zaangažováni.  Informujte pravidelně všechny dárce o průběhu vašich aktivit a o nových projektech – pravidelné zasílání bulletinu a novinky zasílané e-mailem pomohou udržet pravidelnou spolupráci.
Nahoru na stránku

Jak organizovat benefiční akci

 • Pokud chcete zorganizovat benefiční akci, předem si připravte její podrobný harmonogram a seznam lidí podílejících se na organizaci s upřesněním jejich rolí a odpovědností.
 • Využijte klasického chronologického způsobu plánování akce s kontrolním seznamem úkolů.
 • Kontrolní seznam úkolů si vytvořte s dostatečným předstihem akce a rovnoměrně si rozplánujte její přípravu. Odhadněte své reálné síly ohledně množství práce, kterou jste schopni odvést každý týden.
 • Uvažte i možnost zapojit dobrovolníky, požádejte své kolegy a členy organizace, zda by nevyzvali své rodinné příslušníky a přátele, aby pomohli v přípravě akce.
 • Usilujte o originalitu; ty nejnápaditější akce přilákají nejvíce sponzorů a budou se o ně jistě zajímat i lokální média. Pokud zrovna neprahnete po uspořádání pochodu za podporu myelomových pacientů, proč se pro začátek  nepustit třeba do otevřené výtvarné soutěže nebo hudebního recitálu?
 • Zapojení známých osobností může zvýšit prestiž akce.
 • Využijte kontakty na média a v neposlední řadě: neopomeňte být hrdý na svou práci – nežádáte peníze pro sebe, ale pro pacienty s mnohočetným myelomem.
 • Snažte se, aby akce byla zážitkem pro každého, kdo je do ní zapojen. Po akci nazapomeňte udělat její bilanci. Udělejte si představu, co si o akci mysleli ostatní, třeba zatelefonujte některým účastníkům a zeptejte se jich na jejich názor, také můžete uspořádat za tímto účelem schůzku; umožní vám to příště uspořádat ještě lepší akci.
 • Ať už si zvolíte jakoukoli cestu fundraisingu, vždy dbejte na to, abyste jednal v souladu se zákonnými normami a nařízeními, zvláštní pozornost pak věnujte legálnosti nahrávek a způsobu rozdělení darů do jednotlivých položek.

A dobrá rada na závěr ... Nikdy nepochybujte o dobrotě lidského srdce.