Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 24. ledna 2014

Copyright, prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Copyright

Myelom-Gruppe Rhein-Main
vertreten durch die Leukämiehilfe RHEIN-MAIN e.V.

c/o Anita Waldmann
Falltorweg 6
65428 Rüsselsheim
Deutschland

Webdesign: indexxWEBDESIGN
Webmaster:

 

Myeloma Euronet vybízí ostatní organizace, aby odkazovaly na webové stránky Myeloma Euronetu a vytvářely příslušné hypertextové odkazy.

Obsah této stránky je určen pouze pro osobní nekomerční účely. Obsah této stránky je chráněn univerzálními autorskými právy. Tento obsah je povoleno stahovat nebo kopírovat pouze pro osobní použití, ne pro komerční účely, není však dovoleno jej jakkoliv měnit nebo dále šířit. Neoprávněné užití obsahu stránek může znamenat porušení autorských práv, známkového práva či jiných zákonných ustanovení.

Nahoru na stránku

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Autoři webových stránek nejsou vyškolení odborníci v lékařství. Správnost obsahu těchto webových stránek po lékařské stránce je však pravidelně kontrolována členy Lékařského poradního sboru Myeloma Euronet. Informace uvedené na těchto webových stránkách se mohou mírně lišit v závislosti na jazykové verzi, přihlížející ke kulturním rozdílům. Zajištění správnosti, platnosti a úplnosti informací uvedených na těchto stránkách byla věnována veškerá pozornost. Myeloma Euronet a její poradci přesto odmítají veškerou odpovědnost za jakékoli poškození či újmy vzniklé navštívením této stránky či nemožností získat k ní přístup, nebo tím, že jste se spolehli na informace zde uvedené. Prohlášení, opomenutí a názory všech odborníků a přispěvatelů k informacím na těchto webových stránkách nelze považovat za náhradu poradenství či ošetření ze strany lékařských odborníků. Na těchto webových stránkách neposkytujeme lékařskou ani psychologickou péči. Žádáme všechny uživatele a účastníky, aby lékařskou a psychologickou pomoc vyhledali u svých odborníků.

Tyto webové stránky mohou poskytovat odkazy na webové stránky třetích osob. Tato služba je určena pro podporu uživatelů těchto stránek a neznamená žádné schválení ze strany Myeloma Euronet, pokud jde o obsah či kvalitu webových stránek třetích osob. Myeloma Euronet nepřebírá žádnou záruku za případná poškození či újmy vzniklé na základě obsahu či kvality kterékoli z internetových stránek, na něž tyto stránky odkazují. Myeloma Euronet též nepřebírá žádnou záruku pokud jde o obsah jakýchkoli  internetových webových stránek na Internetu, obsahujících odkaz na tuto stránku.

Nahoru na stránku

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše návštěva naší webové stránky a Váš zájem o naši organizaci a o poskytnuté informace nás velmi těší. Ochrana Vašich osobních údajů při jejich vyžádání, zpracování a použití u příležitosti Vaší návštěvy naší webové stránky je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu Vám objasníme, jaké informace během Vaší návštěvy našich webových stránek zaznamenáváme a jak jsou tyto informace využívány:

Automaticky zaznamenávané, neosobní údaje

Při každém vstupu na jakoukoliv stránku sítě Myeloma Euronet a při každém vyvolání souboru dochází během tohoto procesu k ukládání dat do protokolového souboru (Log Files). Toto ukládání do paměti slouží výhradně k interním systémovým a statistickým účelům. Jednotlivě je při každém vyvolání uložen následující datový záznam:

  • název vyvolaného souboru
  • datum a čas vyvolání
  • přenesené datové množství
  • oznámení, zda bylo vyvolání úspěšné
  • typ použitého webového prohlížeče a použitého operačního systému
  • dotazující se doména a referrer (URL stránky, ze které jste přešli na naši webovou stránku)
  • IP adresa.

Tyto údaje by eventuální identifikaci umožnili, ovšem co se toho týče, nedojde k žádnému osobnímu uplatnění těchto dat. Mohou být využity ke statistickým účelům, přičemž anonymita jednotlivého uživatele zůstane zachována.

Nahoru na stránku

Osobní údaje

Osobní údaje jako Vaše jméno, Vaše adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa budou uplatněny jen v případě, poskytnete-li nám je dobrovolně např. při zasílání e-mailů, vyplněním formulářů, anketou, zažádáním o informace nebo podklady atd.

Z technických důvodů a k dalšímu vývoji boje proti spamům budou všechny informace, které nám skrz formuláře dobrovolně předáte (např. při zaslání upozornění na nějakou akci, při vyplnění formulářů se zpětnou odezvou atd.) uloženy. Při zneužití naší nabídky, útocích nebo zveřejnění ilegálních obsahů budou tyto sdělené údaje předány k soudnímu řízení.

Chcete-li přes náš tiskový rozdělovník pravidelně odebírat informace o síti Myeloma Euronet, potřebujeme k tomu Vaši platnou e-mailovou adresu jakož i informace, které nám umožní zjistit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy, resp. že její vlastník s přijímáním informací souhlasí. Váš souhlas s uložením e-mailové adresy, jakož i s jejím používáním k zasílání informací můžete kdykoliv odvolat.

Informace sdělené skrz formuláře / e-maily budou dodatečně uloženy do paměti v místním počítači (k dokumentování komunikace a k umožnění rychlejšího zodpovězení otázek atd.). Po obdržení písemné výzvy vymažeme okamžitě také tyto informace / e-maily.

K předání, prodeji nebo jinému poskytování Vašich osobních údajů třetím osobám nedojde, jen s výjimkou, dáte-li nám k tomu Vaše svolení.

K vymazání osobních údajů dojde,

  • sdělíte-li nám písemně, že si to přejete,
  • není-li již jejich znalost ke splnění účelu, ke kterému byly uloženy, potřebná nebo
  • je-Ii jejich uložení do paměti z jiných zákonných důvodů nepřípustné.
Nahoru na stránku

Právo na informace

Po obdržení písemné žádosti Vás budeme rádi informovat o tom, které údaje týkající se Vaší osoby jsme uložili do paměti.

JavaScript

Při přípravě této internetové nabídky je používán programovací jazyk JavaScript. Pokud nechcete tento pomocný program resp. jeho aktivní obsahy z bezpečnostních důvodů používat, měli byste deaktivovat příslušné nastavení Vašeho prohlížeče.

Cookies

Na některých stránkách naší webové stránky jsou použity takzvané cookies. Cookies jsou textové soubory, které může webový server poslat na Váš počítač, aby ho mohl po dobu návštěvy identifikovat. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby byly cookies automaticky akceptovány. Váš prohlížeč můžete rovněž nastavit tak, aby Vás při nasazení cookies informoval anebo můžete ukládání cookies deaktivovat.
Opustíte-li naši stránku přes odkaz a dostanete-li se takto na jinou stránku, může se stát, že i adresát zvolené cílové stránky používá cookies. Za tyto cookies právně neodpovídáme. Pro používání takovýchto cookies a informací, které do nich uložili poskytovatelé jiných stránek, prosím srovnejte příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů.

Bezpečnostní upozornění

Snažíme se o všechna nutná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom mohli Vaše osobní údaje uložit tak, aby nebyly přístupné ani třetí osobě ani veřejnosti. Chcete-li ale s námi navázat kontakt pomocí e-mailu, upozorňujeme Vás, že na této komunikační cestě nemůže být kompletně zajištěna důvěrnost sdělených informací. Proto Vám doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Nahoru na stránku

Ostatní

Zašlete-li nám nějaký dotaz, který se podobá několika jiným dotazům, které jsme již obdrželi, můžeme se rozhodnout pro použití těchto informací ke zdokonalení naší webové stránky a pro přidání Vašeho dotazu anonymně do části "Často kladené otázky".
Odesílatel veškerých zpráv zaslaných na tuto webovou stránku nebo její vlastníky odpovídá za pravdivost a správnost informací obsažených v těchto zprávách.

Navázání kontaktu

Napište nám, i v případě dalších dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, na následující adresu:

Myelom-Gruppe Rhein-Main
vertreten durch die Leukämiehilfe RHEIN-MAIN e.V.

c/o Anita Waldmann
Falltorweg 6
65428 Rüsselsheim
Deutschland