Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Co je to mnohočetný myelom?

 • Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) je zhoubné onemocnění plazmatických buněk, které se začnou nekontrolovatelně množit v kostní dřeni.
 • Nádorové plazmatycké buňky produkují protilátky nebo pouze fragmenty protilátek, tzv. paraprotein, známý též pod jménem monoklonální imunoglobulin.
 • Nadměrná produkce paraproteinu následně utlačuje ostatní protilátky, čímž se oslabuje pacientova odolnost vůči infekcím.
 • Kostní dřeň není schopna běžné produkce zdravých buněk tvořících krev. Nedostatečné množství červených a bílých krvinek se projevuje únavou, celkovou slabostí, bolestí hlavy a zvýšenou náchylností k infekčním onemocněním.
 • Nekontrolované množení myelomových buněk v kostní dřeni, jejich působení na stroma kostní dřeně (stroma je podpůrná vazivová tkáň orgánu nebo tumoru) a aktivace určitých buněk imunitního systému podporuje zvýšenou tvorbu osteoklastů, odpovědných za narušování kostí. To může vést ke snížení hustoty kostí, k bolestivým kostním defektům a následně pak  ke spontánním zlomeninám.
 • Rozkladem kostní dřeně se do krve uvolňuje vápník. Vysoká hladina vápníku může přivodit různé další zdravotní komplikace jako např. poškození ledvin, únavu, poruchy pozornosti, srdeční arytmii nebo nauzeu a zvracení.
 • Vlivem nadměrné produce paraproteinu prudce vzrůstá množství bílkoviny v krvi, která může dokonce zablokovat ledvinové kanálky a omezit jejich funkci.
 • Rozlišuje se několik druhů onemocnění mnohočetným myelomem v závislosti na druhu produkovaných protilátek.
 • Nemocný s mnohočetným myelomem nemusí pociťovat po několik let žádné výrazné příznaky nemoci. Popsané potíže se většinou projeví až v pokročilé fázi choroby.
 • Příčiny vzniku onemocnění nebyly dosud objasněny.
 • Přestože byly pozorovány jisté dědičné dispozice první příbuzenské linie (z rodičů na děti), mnohočetný myelom není považován za dědičnou nemoc v pravém slova smyslu.