Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Léčba

Hlavním cílem každé protinádorové  léčby je potlačení choroby.
Trvalé vyléčení mnohočetného myelomu je možné pouze v případě ohraničeného výskytu myelomových buněk v těle (extramedulární plazmocytom, ložiskový plazmocytom) nebo u mladších pacientů, kteří podstoupili alogenní (od dárce) transplantaci krvetvorných buněk. V ostatních případech současné léčebné metody neumožňují mnohočetný myelom trvale vyléčit.  Cílem léčebných terapií je prodloužení  a zlepšení kvality života nemconého.