Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Léčba thalidomidem

Využití thalidomidu k léčbě mnohočetného myelomu představuje nový léčebný přístup. Vědci prokázali, že thalidomid dokáže tlumit tvorbu nových krevních cév. Vývoj cév, proces známý pod názvem angiogeneze, je nezbytným předpokladem pro růst nádoru. Navíc thalidomid ovlivňuje zřejmě i imunitní systém. Vědecké studie se v současné době zabývají otázkou, zda může být růst nádoru zpomalen užíváním thalidomidu. Dosavadní výsledky ukazují, že až u 40% pacientů, kteří léčbu thalidomidem podstoupili, byla zaznamenána kladná léčebná odpověď. V první fázi léčby vedlo užívání thalidomidu v kombinaci s dexamethasonem k remisi u 60% případů a léčba thalidomidem v kombinaci s dexamethasonem a melphalanem zajistila remisi až 80% pacientů.

Užívání thalidomidu může mít však některé vedlejší účinky, jež mohou být důvodem k přerušení léčby.

Může totiž způsobovat poškození periferních nervů, zácpu, únavu, pocity slabosti a kožní vyrážky. Thalidomid se běžně užívá k léčbě nově diagnostikovaných pacientů, pacientů v relapsu, pacientů s primárně refrakterní chorobou, ale také jako udržovací léčba u pacientů po úspěšné léčbě primární. V případě udržovací léčby musí být dávky značně sníženy, přesná doporučení však dosud nebyla formulována, výsledky studií dosud nejsou k dispozici. (Zde naleznete informace o klinických studiích).