Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Léčba lenalidomidem

Lenalidomid byl v USA v červnu 2006 schválen pro léčbu myelomu v kombinaci s dexametazonem, jež mohou podstoupit nemocní, kteří již prodělali jednu standardní terapii. V roce 2005 byl lenalidomid schválen též pro léčbu pacientů s myelodysplastickým syndromem s nízkou nebo střední koncentrací hemoglobinu,vyžadující léčbu krevními transfuzemi, a současně s chromozomální aberací delece 5q, s i bez cytogenetických abnormalit.

Lenalidomid patří do skupiny tzv. nových preparátů IMiDs® . Tato zkratka označuje imunomodulační léky, tedy látky vyvinuté farmakologickým výzkumem k tomu, aby pozměňovaly fungování imunitního systému. Jedná se o sloučeninu odvozenou od preparátu Thalidomid, která však má mnohem méně vedlejších účinků při stejné, ne-li vyšší účinnosti.
Přesný mechanismus účinku lenalidomidu nebyl prozatím důkladně prozkoumán. Ví se však, že tato látka působí na několika úrovních organizmu. Imunomodulační a angiogenetické vlastnosti lenalidomidu potlačují uvolňování zánětlivých látek v těle a působí tak na zvýšení produkce látek protizánětlivých. Vznik cév zásobujících nádor živinami je utlumen, a tím je zmírněno i rakovinné bujení. Mimoto působí Lenalidomid tlumícím účinkem přímo na rakovinné buňky a tím zpomaluje jejich množení. Lenalidomid má tedy schopnost upravovat poškozené metabolické procesy v různých částech těla.

Léčba lenalidomidem způsobuje nicméně i jisté vedlejší účinky. U mnoha nemocných způsobilo užívání lenalidomidu dočasnou změnu krevního obrazu. Počet krevních destiček může v důsledku užívání tohoto léku výrazně klesnout (trombocytopenie) podobně jako počet bílých krvinek (neutropenie). Výsledky krevních testů si mohou vyžádat přerušení léčby popř. snížení dávky lenalidomidu. V některých případech mohou být pacientovi  podány růstové faktory a/nebo krevní transfúze.

Dalším vedlejším účinkem lenalidomidu je zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (žilní trombóza nebo plicní embólie). Dosud žádná studie neprokázala existenci preventivní léčby, která by pravděpodobnost vzniku trombózy snižovala. Váš lékař zřejmě přesto posoudí vaše riziko vzniku trombózy a plicní embólie a podle něj zvolí určitý druh preventivní léčby zamezující případné žilní trombóze nebo plicní embólii. Jako další ze známých vedlejších účinků lenalidomidu můžeme jmenovat průjem, kožní vyrážku nebo svědění pokožky.