Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Léčba bisfosfonáty

Jeden z nejčastějších příznaků, na který si pacienti stěžují a který často vede k určení diagnózy mnohočetný myelom, je bolest kostí; především bolest v oblasti páteře a žeber. Bolest je způsobena poškozením kostní tkáně, která je vystavena ničivému vlivu myelomových buněk. Proto je součástí standardní léčby mnohočetného myelomu i léčba bisfosfonáty, které zpomalují proces rozrušování kostní tkáně.

Myelomové buňky produkují působky aktivující činnost buněk odpovědných za odbourávání kostní tkáně (osteoklastů). Myelomové buňky je vylučují do svého okolí, a tedy resorpce kostí je zřetelnější v místech výskytu myelomových buněk. Nejvíce postižená bývá páteř, pánev, pánevní pletenec, ale také lebeční kosti, ramenní kosti a hrudník. Cílem léčby pomocí bisfosfonátů je potlačit nadměrnou činnost osteoklastů. Tato léčba pacientům často výrazně uleví od bolesti kostí.

Bisfosfonáty představují relativně bezpečnou formu léčby, přestože v některých případech  mohou vést k chřipkovým stavům a při prvním podání léku i k přechodnému zhoršení bolesti kostí. Všechny bisfosfonáty mohou způsobit ledvinové potíže, pokud by byly podány příliš rychle. Přestože není k dispozici žádná dlouhodobá studie, léčba bisfosfonáty  je pacientům s mnohočetným myelomem doporučena nepřetržitě, současně je však potřeba sledovat činnost ledvin.

Bisfosfonáty zabraňují s velkou pravděpodobností dalšímu rozrušování kostí, nedokáží však zvrátit již existující poškození. Někteří lékaři se rozhodují pro preventivní léčbu bisfosfonáty u pacientů již v počátečních stádiích nemoci, přestože neexistuje studie, o kterou by bylo možné se opřít. Laboratorní testy nicméně prokázaly, že bisfosfonáty myelomové buňky i zničit.

Zřídka se však mohou projevit také vedlejší účinky v podobě tzv. osteonekrózy. Nejčastěji se projevuje v čelisti a má za následek bolesti, ztrátu zubů, tvoření bolestivě ostrých okrajů rozrušené kostní tkáně a odštěpování kousků kostí. Prvotně se osteonekróza čelistí projevuje zvýšeným sliněním, pocitem znecitlivění a bolestivostí.  Není dosud známo, zda druh bisfosfonátu nebo jiný faktor jako například ozařování, jiný lék nebo stomatologické ošetření by mohli tento vedlejší příznak ovlivnit.

Dokud tato otázka nebude zodpovězena, doporučuje se pacientům s mnohočetným myelomem, aby o léčbě bisfosfonáty informovali svého zubního lékaře. Pokud se výše popsané problémy objeví, měla by být léčba bisfosfonáty pozastavena na dva až čtyři měsíce. K léčbě infekcí v oblasti dutiny ústní jsou doporučována antibiotika.