Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Příznaky

Na počátku choroby většina pacientů nepozoruje žádné příznaky, v pokročilejší fázi se začíná nemoc projevovat specifickými příznaky jako např. oslabením fyzické kondice, pocity vyčerpanosti, únavy, slabosti, méně často i ztrátou chuti k jídlu, návaly na zvracení, zvracením a váhovým úbytkem. Následující příznaky orgánového poškození svědčí již o pokročilém stádiu nemoci. Pro lepší porozumění si prosím nejdříve přečtěte oddíl "Co je to mnohočetný myelom?". 

  • Bolesti v kostech se začínají projevovat ve většině případů pozvolna a postupem času sílí na intenzitě Prudká ostrá bolest je typická při zlomenině páteře, žeber nebo dlouhých kostí.
  • Bolest zad v hrudní a bederní části páteře je jedním z nejčastějších příznaků.
  • Mnohdy je také pozorováno snížení výšky o několik centimetrů kvůli sesednutí obratlů.
  • Vysoký obsah vápníku v krvi pramenící z osteolýzy (rozpadu kostí) má za následek zvýšené vylučování vápníku do moče, čímž se zvyšuje celkový objem moči odcházející z těla a sílí nebezpečí dehydratace organizmu. Vysoký obsah vápníku způsobuje mimo jiné i nevplnost a zvracení, čímž organismus rovněž přichází o vodu.
  • Přibližně u 20% pacientů se projeví snížená funkce ledvin způsobená poškozením ledvinových tubulů.
  • Míra zdravotních potíží plynoucích ze změn v krevním obraze záleží na množství zhoubných plazmatických buněk. Jako první je narušeno zrání červených krvinek; nedostatek těchto buněk se nazývá anemie a způsobuje bledost, slabost, únavu, bolesti hlavy, potíže s dechem, obzvláště pak při vypětí organismu.
  • V pokročilejším stádiu nemoci může dojít k poklesu počtu leukocytů (bílé krvinky) a trombocytů (krevní destičky). Snížené množství leukocytů způsobuje zvýšenou náchylnost k infekci.
  • Přibližně 20 až 25 % pacientů trpí opakovanými infekcemi převážně bakteriálního původu. V začátcích nemoci jsou velmi časté infekce dýchacích cest. V pokročilejších stádiích nemoci jsou typickou komplikací infekce močových cest.
  • Nedostatek trombocytů se projevuje zvýšenou krvácivostí. Typické je krvácení z nosu nebo u žen intenzivnější menstruační krvácení.
  • Jen u velmi málo pacientů byly pozorovány patologické změny nervové soustavy. Pokud jsou zasaženy dlouhé nervy horních a dolních končetin, mohou se v těchto místech dostavit pálivé bolesti. Jen v ojedinělých případech může choroba vyústit v ochrnutí, ztrátu citlivosti končetiny nebo v inkontinenci.