Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Radioterapie (ozařování)

Cílem radioterapie je zastavit množení nádorových buněk, a tím předejít dalšímu růstu nádoru. Na rozdíl od buněk nádorových, mají zdravé ozářené buňky tu schopnost, že dokáží napravit poškození způsobená ozařováním, a proto má ozařování věštší dopad na nádor než na okolní zdravé tkáně. Je důležité vědět, že během ozařování do těla nepronikají žádné radioaktivní látky.

U mnohočetného myelomu je radioterapie využívána především pro léčbu bolestí kostí. Navíc může ozařování předejít zlomeninám kostí díky tomu, že v určitých místech kostí zamezí řídnutí kostní tkáně. Již zlomené kosti mohou být díky ozařování stabilizovány.

Vážné vedlejší účinky, jako např. opálení kůže, se vyskytují vzácně. Ozařování může mít za následek i jiné vedlejší účinky závisející na rozsahu ozáření, které by bylo dobré prodiskutovat individuálně s vašim radiologemgf. Měli byste se též dohodnout na formě ozařování, která by byla  nejvhodnější pro váš případ.