Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Diagnóza

Stanovením diagnózy se potvrdí nebo vyloučí podezření na nádorové onemocnění. V případě, že je toto podezření potvrzeno, má diagnóza za úkol co nejpřesněji stanovit rozsah onemocnění. Léčba je zahájena až po všech důkladných vyšetřeních stanovujících přesnou diagnózu.

Na chorobu poukazuje několik faktorů. Za obecné příznaky jsou považovány specifické změny v krevním obraze a  ve výsledcích testů moči, dále bolesti kostí nebo fraktury kostí.  Po potvrzení těchto nálezů podstoupí pacient konkrétní vyšetření, která určí, zda se jedná mnohočetný myelom. Pro konečné stanovení diagnózy musí být splněna následující kritéria:

  • Podíl plazmatických buněk v kostní dřeni je vyšší než 10 procent.
  • Změny kostní tkáně příznačné pro myelom (jeví se jako drobné dutiny na skeletu), prořídnutí kostní tkáně (osteoporóza) nebo fraktury kostí. Přesto žádný z těchto kostních defektů nemůže být sám o sobě důkazem o onemocnění mnohočetným myelomem.
  • Nález přesahující 3 gramy paraproteinu na 100 ml krve a/nebo nález paraproteinu v moči a/nebo prokázané řídnutí kostí.

Cílem je vždy včasná diagnóza, tj. diagnóza stanovená ještě před výskytem vážnějších komplikací a diagnóza, která určí, zda se jedná o onemocnění zhoubné nebo nezhoubné. Zhoubnost/nezhoubnost onemocnění pak představuje rozhodující kritérium, které určí, jaký druh léčby bude ordinován.

Svého lékaře informujte o všech svých zdravotních potížích a dřívějších chorobách. To, co se může vám jevit jako bezvýznamné, může znamenat pro vašeho lékaře zásadní informaci. Doporučujeme vám, abyste si přečetli rovněž stránku s názvem "Dobře informovaný pacient".

Kromě vyšetření krve a moči jsou důležitými  pomocníky v určení diagnózy i rentgen, magnetická rezonance nebo počítačová tomografie, tedy metody schopné odhalit osteolýzu (rozrušení kostní tkáně). Vyšetření kostní dřeně prostřednictvím punkce (odběru vzorku) přináší zásadní informace pro stanovení diagnózy mnohočetný myelom. Zdravotní příznaky, výsledky vyšetření krve, moči, kostní dřeně  artg snímky pomáhají k vyhodnocení konečné diagnózy.